Villkor när du lämnar dina plagg och accessoarer till försäljning hos oss

Nedan villkor gäller mellan dig (som lämnar in) och re-adventure (som tar emot) dina kläder och accessoarer till försäljning hos oss. Med re-adventure avses vår butik i Västermalmsgallerian, vår butik i Birsta/Sundsvall, re-adventure.com, Tradera samt övriga marknadsplatser såsom Facebook och Instagram.       

Vårt organisationsnummer är 559278-3848, vår butik hittar du i Västermalmsgallerian på Sankt Eriksgatan 45 i Stockholm, vår butik i Sundsvall finns i Birsta. Vår hemsida finner du på www.re-adventure.com.På Instagram heter vi readventure_

Vi säljer på kommission, vilket betyder att du får betalt när vi har sålt det du lämnat in. Ersättningen till dig är 40% av försäljningspriset. Vi ansvarar för prissättningen av dina produkter men du har såklart möjlighet att komma med önskemål. Vi förbehåller oss rätten att prissänka inlämnade produkter för att matcha aktiviteter på marknaden.

Vi ansvarar för dina plagg i 60 dagar, efter det måste du själv kontakta oss på hello@re-adventure.com för att eventuellt besöka oss och plocka ihop det som inte blivit sålt. Plagg som inte hämtas upp lämnas till Stadsmissionen. Ersättning från försäljningen finns registrerade i vårt system på ditt kundkonto, utbetalning sker på begäran av dig till det bankkonto du registrerar hos oss. Ersättningen kan hämtas ut i 24 månader från inlämningsdatum alternativt användas som likvid vid köp i butiken.       

Tack för att du bidrar till en cirkulär konsumtion.

Hantering av personuppgifter:

Re-adventure är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi handhar om dig, vi ansvarar för att använda dem i enlighet med gällande dataskyddslagar. Med ”re-adventure ” avses: re-adventure AB med organisationsnummer 559278–3848 med adress Sankt Eriksgatan 45, 112 34 Stockholm.

När du lämnar in något till försäljning behandlar vi följande uppgifter om dig:

Kontaktuppgifter, namn, mobilnummer och e-postadress, det kundnummer vi tilldelar dig med information om vad du lämnat in, aktuellt saldo samt ditt eventuellt ditt bankkontonummer för att kunna göra inbetalningar. Re-adventure tillhandahåller dessa uppgifter för att kunna hantera vår kundrelation med dig, till exempel kontakta dig vid eventuella frågor samt föra över pengar till ditt bankkonto.