Vårt ansvar

Vi strävar efter att upprätthålla en hög säkerhet med ständig tillgänglighet till re-adventure och våra produkter men då vårt lager inte uppdateras i realtid kan vissa produkter vara slutsålda.

re-adventure kan inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador som vi rimligen inte kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt orsakas av:

  • förseningar  av leverans 
  • avbrott i uppdatering av vårt lager 
  • att du inte har kunnat använda våra tjänster