Vårt ansvar

Vi strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till re-adventure och våra tjänster, men vi kan inte garantera att tjänsterna är tillgängliga utan avbrott. Uppdatering av tjänster sker inte i realtid. Sådana funktioner kan drabbas av förseningar som är utanför re-adventures kontroll.

Vi kan inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador som vi rimligen inte kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt orsakas av:

  • prissättning, frakt eller annan vägledning som re-adventure tillhandahåller
  • förseningar eller avbrott i våra tjänster
  • din användning av Tjänsten eller att du inte har kunnat använda Tjänsten;